logo1

Stair na Scoile

Bunscoil LánGhaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg atá aitheanta go hiomlán ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Bunaíodh Lios na nÓg i 1996 agus tá sí ag forbairt léi ó shin, faoi stiúir Áine Nic an tSíthigh an Príomhoide. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil i 1996 agus Naíonra Lios na nÓg (atá faoi stiúir Cherrie Uí Bhroin) i 1997 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fail dá bpáistí agus do pháistí thuismitheoirí eile a lorgaíonn scoil lánGhaeilge le caighdeán maith oideachais.

School History

Gaelscoil Lios na nÓg is a primary school operating through the Irish language which is fully recognised by the Department of Education & Science. The school was founded in 1996 and has developed smoothly since then under the direction of Áine Ní Shíthigh, the principal.  A group of local parents founded the school in 1996 and Naíonra Lios na nÓg in 1997 (under the direction of Cherrie Uí Bhroin) to provide all-Irish education for their own children and for those of other parents seeking an Irish language school with excellent educational standards.