logo1

An Coiste Cultúir

Eagraíonn an Coiste Cultúir imeachtaí chultúrtha do na tuismitheoirí agus an pobal. Ta fáilte romhat a bheith páirteach. Ni gá go mbeidh Gaeilge líofa agat chun a bheith páirteach ach cloisfidh tú an teanga in úsáid mórthimpeall ort.

An Coiste Cultúir

The Coiste Cultúir organises cultural events open to the parents and the public. You are invited to become involved. You do not need to speak Irish to get involved although you will come in contact with the language.