logo1

Meon agus dea-chleachtais na scoile:

 • Gaeilge a labhairt sa scoil agus thart timpeall uirthi i gcónaí
 • A bheith deá-bhéasach, ómósach leis an bhfoireann agus le páistí eile agus le gach duine      eile a bheadh sa timpeallacht
 • Amchlár na Scoile
 • Osclaíonn an scoil ag:     
  • 8.30 am- 1.10      Naíonáin Shóisearacha & Shínsearacha
  • 8.30am - 2.10      Rang 1 go dtí Rang 6O

Meabhraítar anseo do thuismitheoirí go mba chóir dóibh na daltaí a bheith in am ar maidin agus imithe in am tráthnóna. Ní ghlacann an scoil freagracht ach le linn am scoile amháin, mar sin ní moltar go mbeadh páisti sa chlós ar maidin roimh 8.30 am.

 

 

Good School Practice:

 • Irish must be spoken at all times in the school and its environs.
 • Be polite and mannerly at all times with teachers, visitors and other children.
 • School times:          
  • 8:30 – 1:10   Junior &Senior infants
  • 8:30 – 2:10   1st class to 6th class

We remind parents that pupils should be on time and collected promptly. The school only accepts responsibility during school hours therefore we recommend that children do not play in the yard not before 8.30 am.