logo1

Scoil Ghlas

Tá Gaelscoil Lios na nÓg páirteach sa scéim ‘Scoil Ghlas’ atá á reachtáil ag Comhairle na Cathrach. Leanaimid na céimeanna agus na moltaí mar atá leagtha síos sa scéim ‘Scoileanna Glasa’ agus bronnadh an 4ú Brat ar an scoil Bealtaine na bliana 2018. Tá pobal na scoile ar fad páirteach sa scéim seo. Cuireadh an Coiste Glas ar bun sa bhliain 2000 agus bronnadh an chead bhrat orainn sa bhliain 2002. Tá téama éagsúil le déanamh gach bliain. Sa chéad bhliain dírítear ar athchúrsáil agus bruscar, dírítear ar shábháil fuinnimh don dara brat, ar shábháil uisce don tríú brat agus taisteal chun na scoile don 7ú Brat. Tá idir mhúinteoirí, thuismitheoirí agus pháistí ar an gcoiste. Cuireann an Coiste Glas plean bliana le chéile agus cabhraíonn foireann na scoile é a chur i bhfeidhm.

Green School

Gaelscoil Lios na nOg participates in the Green schools scheme that is organised by Dublin City Council. We follow the steps as laid down by the Green Schools scheme and our 7th green flag was awarded to us this year in May 2018. The entire school community is involved. The Green Committee was founded in 2000 and our first flag was awarded in 2002. A different theme is chosen every year. The first year the theme was recycling and rubbish, saving energy was the theme for the second flag, saving water was the third and this year travel to school was the theme. There is a mix of teachers, parents and children on the committee. The Green Committee puts a years plan together and the school team implement it.