logo1

Sláinte agus Sábháilteacht

  • Foirmeacha Eolais.

Nuair a thagann leanbh ar scoil ar dtús, bíonn ort Foirm Eolais a líonadh isteach. Má tharlaíonn sé go bhfuil athrú ar do  sheoladh baile, nó ar do sheoladh ríomhphoist,  nó go bhfuil uimhir ghutháin nua agat nó aon eolas eile nua leighis a bhaineann le páiste/í i rith na bliana ná déan dearmad é a líonadh isteach san Fhoirm Eolais, agus an múinteoir a chur ar an eolas.

  • Foirm thoilthe

Iarrtar ar thuismitheoiri foirm thoilthe a líonadh isteach ag tús na bliana a cheadaíonn don pháiste freastal ar imeachtai scoile mar shampla, turais scoile, cluichí, síulóidi agus araile.

Health & Safety

  • Information Forms

When a child starts school, parents are asked to fill in an Information Form. If you have a change of address, a new e-mail, a new telephone number or a new medical knowledge update during the year it is very important that you fill this form in again in the Information Form and notify the class teacher.

  • Consent forms

Parents are also requested to sign a consent form which allows their children to participate in school events such as - school tours, matches, nature walks etc.