logo1

Dea–iompar na scoile

 • Coinnigh an seomra ranga glan néata, coinnigh an clós glan néata agus coinnigh na leithris glan néata.
 • Ní cheadaítear d’aon pháiste a bheith ag cur isteach ar pháistí eile sa chlós. Ni cheadaítear súgradh garbh ná bulaíocht d’aon tsaghas, tré fhocal, gníomh, nó faillí.
 • Bíodh meas ar leabhair agus ar throscáin.
 • Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí míniú scríofa a sholáthar don mhúinteoir ranga nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil agus muna bhfuil an obair bhaile déanta agus gan an geansaí scoile /T-Léine orthu. (Education Welfare Act 2000).     (Féach Tinreamh).
 • Baineann na rialacha le turasanna agus ócáidí ina mbíonn na páistí ag feidhmiú thar cheann na scoile.

Is féidir na stráitéisí seo a leanas a úsáid chun míshástacht i leith iompair nach bhfuil inghlactha a léiriú:

 • Dul chun réasúin leis an dalta.
 • Casaoid a dhéanamh (comhairle a leasa a thabhairt ag an am céanna).
 • An dalta a dheighilt go sealadach óna phiarghrúpa, óna chairde nó ó dhaoine eile.
 • Pribhléidí a bhaint di/de.
 • An dalta a choiméad faoi choinneáil le linn am sosa nó i ndiaidh am scoile.
 • Obair bhreise le leagan amach.
 • An dalta a chur ag an bPríomhoide.
 • Cumarsáid le tuismitheoirí/caomhnóirí.
 • Dalta a chur ar fionraí go sealadach.

Coiméadfaidh oidí cuntas scríofa ar gach uile shampla de mhí-iompair tromchúiseah chomh maith le cúntas ar an bhfeabhas a thagann ar iompar dhaltaí thoirmeascacha. Sula dtéann an scoil i muinín smachtbhannaí tromchúiseacha, m.sh. dalta a chur ar fionraí beidh cumarsáid sna gnáthbhealaí idir an scoil agus na tuismitheoirí.

 

 

Promoting positive behaviour

 • Keep the classroom, playground and toilets clean and tidy at all times.
 • Do not interfere with any other child in the playground. Rough play of any type is not allowed.
 • Bullying in any form will not be tolerated whether verbal, physical or otherwise.
 • Always treat property with care.
 • There must be a signed note for the teacher:
 • When a child has been absent
 • If a child has no homework done
 • If a child is not wearing his/her school sweater, T-shirt
 • These rules also apply for school tours and any other occasions that pupils represent the school

The following strategies may be used to show disapproval of unacceptable behaviour:

 • Reasoning with the pupil
 • Reprimand (including advice on how to improve)
 • Temporary separation from peers friends or others,
 • Loss of privileges
 • Detention during a break or after school hours
 • Prescribing additional work
 • Referral to Principal
 • Communication with parents – guardians
 • Suspension (temporary)

Teachers shall keep a written record of all instances of serious misbehaviour as well as a record of improvements in the behaviour of disruptive pupils. Before resorting to serious sanctions e.g. suspension, the normal channels of communications between school and parents will be utilised. Parents will be involved at an early stage, rather than as a last resort.