logo1

Málaí Scoile

Tá sé mar pholasaí againn i nGaelscoil Lios na nÓg a chinntiú nach mbíonn málaí scoile na bpáistí ró-throm. Déanann na múinteoirí cinnte de nach dtugann na páistí abhaile ach na leabhair agus na cóipleabhair atá riachtanach don obair bhaile. Fágtar na leabhair eile ar bhord an pháiste sa seomra 
ranga. Moltar chomh maith de bharr sláinte agus sábháilteacht gan málaí scoile le rothaí a úsáid

School bags

Gaelscoil Lios na nÓg wishes to remind parents of the problem of overweight school bags. Teachers are aware of the potential health hazards posed by overweight school bags. In Gaelscoil Lios na nÓg pupils are asked and reminded regularly by their class teachers to bring home in their school bags only the books they require to do their homework. We also encourage parents to purchase correctly designed school bag ie. no wheelies.