logo1

Rialacha don snámh

 

 1. Moltar go gcaitheann na daltaí éadaí feiliúnach ar an lá snámha.
 2. Beidh ar gach duine dul chuig an rang snámha, ní bheidh aon mhúinteoir ar fáil chun aire a thabhairt d’aon pháiste ar scoil nó sa linn snámha.
 3. Caithfidh tú do chuid fearais snámha a bhreith leat ar an lá – (gan aon ghlaochanna abhaile.)
 4. Beidh ar gach duine glacadh leis na rialacha atá i bhfeidhm ag an linn snámha féin.
 5. Caithfidh gach duine caipín snámha a chaitheamh i gcónaí.
 6. Beidh múinteoir amháin agus beirt eile ag tionlacan gach rang agus caithfear aird a thabhairt ar a gcuid treoracha.
 7. Ó tharla gur ag dul ar bhus a bheidh muid is fearr mála droma a bheith leat.
 8. Beidh ar na páisti iad féin a thriomú agus a ghléasadh go tapaidh tar éis an ranga – idir 15-20 nóiméad.

 

Moltaí do Thuismitheoirí ag tionlacan páistí chuig an linn snámha:

 1. Tá fáilte romhat teacht go dtí an linn snámha leis an rang.
 2. Tá rialacha na scoile agus na linne i bhfeidhm i gcónaí – déan cinnte de go bhfuil na páistí deá-mhúinte agus béasach.
 3. Labhair Gaeilge i gcónaí leis na páistí.

Is ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht na bpáistí ar fad a chuirtear na rialacha seo i bhfeidhm.

Má tá tuismitheoirí ar an fhoireann maoirseachta, rachaidh siad go dtí na seomraí feistis faoi threoir an mhúinteora ranga. Muna bhfuil, tá áit ann le breathnú ar na leanaí.

 

Rules for swimming

1.Children are advised to wear suitable clothing on swimming days.

2.Everyone will have to attend swimming classes. No teacher will be available to mind a child in the school or swimming pool.

3.Children must have their swimming gear with them on the day – (without calling home.)

4.Everyone must abide by the rules of the swimming pool.

5.Everyone must always wear a swimming cap.

6.One teacher and two other adults will accompany each class and their directions must be followed.

7.Since we will be travelling by bus, it is best to have a backpack.

8.Children will have to dry and dress themselves quickly after the class – between 15 and 20 mins.

 

Recommendations for parents accompanying children to the swimming pool:

1. You are welcome to accompany the class to the swimming pool.

2. The rules of the school and swimming pool are always in effect, be sure that the children are mannerly and well behaved.
3. Always speak Irish to the children.

These rules are put in place for the health and safety of all the children. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­If Parents are on the supervision team they will go to the changing rooms under the guidance of the class teacher. Otherwise, there is a viewing area to watch the children.