logo1

An Foras Pátrúnachta (Patrún Lios na nÓg):
Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 chun rogha eile pátrúnachta a thabhairt do thuismitheoirí.
An Foras Pátrúnachta was founded in 1993 to give another choice to parents with regard to patronage.

Gaelscoileanna Teo
Tugann Gaelscoileanna Teo spreagadh, comhairle agus tacaíocht phraiticiúil do phobail a chinneann scoileanna nua a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail.  Gaelscoileanna Teo offers advice, encouragement and practical support to communities who wish to establish new schools and operates according to public demand.

Roinn Oideachais agus Scileanna
Is é misean an Roinn Oideachais agus Scileanna ná oideachas d'ardchaighdeán a sholáthar. The Department of Education and Skills is a department of the Irish state with responsibility for education and training.

Conradh na Gaeilge
Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Conradh na Gaeilge is the democratic forum for the Irish-speaking community and works on behalf of the Irish-speaking and Gaeltacht community to promote the language throughout the whole of Ireland and around the world.

Tobar
Tacaíocht do mhúinteoirí in Eirinn - Forbairt acmhainní fóghlama - Irish Educational resources development.

Gaeilge do thuismitheoirí
Áis nua do thuismitheoirí - new resource for parents

Foras na Gaeilge
Is é Foras na Gaeilge an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Foras na Gaeilge is the body responsible for the promotion of the Irish language throughout the whole island of Ireland.

Gaeilge ar an Gréasán
Foghlaim Gaeilge ar an Gréasán. Learn Irish on the internet.

Duolingo
Foghlaim labhairt na Gaeilge - láithreán gréasáin agus aip ar fáil. Learn to speak Irish - website and app available.